slide-716f4e6
slide-98ad3e3
slide-1885e3c

شرکت زغالسنگ البرز شرقی

شرکت زغالسنگ البرز شرقی در سال ۱۳۴۹ آغاز به کار نمود، حوزه فعالیت این شرکت در شرق سلسله جبال البرز بوده که درکنار معادن حوزه مرکزی البرز و کرمان تحت پوشش شرکت ملی ذوب آهن ایران قرار داشت.

 عمده فعالیت های شرکت شامل اکتشاف ، بهره برداری ازمعادن و فرآوری زغالسنگ جهت تامین بخشی از کنسانتره مورد نیاز ذوب آهن اصفهان است.
با گسترش فعالیت معادن زغال‌سنگ، لزوم تأسیس شرکت‌های مستقل در این حوزه‌ی احساس شد و این شرکت متولی اکتشاف، بهره‌برداری و فرآوری زغال‌سنگ در حوزه‌ی شرق سلسله جبال البرز گردید.

معادن و مراکز شرکت

کارخانه زغالشویی

کارخانه زغالشویی

معدن زغالسنگ طزره

معدن زغالسنگ طزره

معدن زغالسنگ رضی

معدن زغالسنگ رضی

معدن زغالسنگ تخت

معدن زغالسنگ تخت

ستاد مرکزی

ستاد مرکزی

ناحیه صنعتی شهید حاجی قاسمی

ناحیه صنعتی شهید حاجی قاسمی

۰
نفر پرسنل
تولید ۰
تن زغالسنگ کنسانتره در سال

یکی از فعالترین و تاثیرگذار ترین بنگاههای اقتصادی منطقه در تولید زغالسنگ