ارتباط با روابط عمومی
ارتباط با روابط عمومی

ارتباط با روابط عمومی

اطلاعات تماس

از طریق اطلاعات زیر میتوانید با ما تماس حاصل فرمایید.

تلفن مستقیم شرکت : ۳-۰۲۳۳۲۳۹۴۰۴۱

 دفتر مدیرعامل

دفتر معاونت معدنی

دفتر معاونت مالی

تلفن مستقیم روابط عمومی

مدیر روابط عمومی و رفاه 
کارشناس روابط عمومی 
امور ایثارگران 
مسئول رفاه و خدمات

۳۴۲

۲۳۳    –   ۳۳۳

۲۳۳    –   ۳۳۴ 

 

 

 

 

۰۲۳۳۲۳۹۴۰۵۲-۵۳

۴۲۴
۳۷۴
۴۳۹
۲۷۰

 
  • Max. file size: 20 MB.
    حداکثر ۲۰ مگابایت
  • [wpcaptcha]