امروز یکشنبه ۶ فروردین ۱۴۰۲

مزایده


مزایده های جاری

در این جدول فقط متن اضافه می شود .

تاریخ انقضاعنواندانلود فایل
.

در این جدول کد دانلود اضافه می شود


مزایده های منقضی شده

فروش حدود ۲۵۰ تن ضایعات آهنی ویژه و درجه یک با تلرانس ۳۰ ٪